ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

Διαχείριση δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου

Τι είναι τα δεδομένα ψηφιακού ταχογράφου;

Τα δεδομένα ψηφιακού ταχογράφου αφορούν:

1.Τον οδηγό: Αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα οδηγού και περιλαμβάνουν τις ώρες οδήγησης του οδηγού, τις περιόδους ανάπαυσης κ.α.

2.Το όχημα: Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στον ταχογράφο, περιλαμβάνουν τις ώρες κίνησης του οχήματος, ταχύτητες, γεγονότα και σφάλματα, στοιχεία του οχήματος, τεχνικές πληροφορίες ταχογράφου κ.α. Για την ανάκτησή τους είναι απαραίτητη η κάρτα εταιρείας.

Πόσα δεδομένα μπορεί να αποθηκεύει η κάρτα οδηγού και ο ταχογράφος;


Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα έως 28 ημέρες. Όταν η μνήμη της κάρτας γεμίσει, τα νέα δεδομένα αποθηκεύονται στη θέση των παλιών.
Η συσκευή του ταχογράφου αποθηκεύει δεδομένα για τις προηγούμενες 365 ημέρες.


Υποχρεώσεις εταιρείας μεταφορών σχετικά με τα δεδομένα του ψηφιακού ταχογράφου


Οι μεταφορικές εταιρείες χρειάζεται να:
1) Μεταφορτώνουν τα δεδομένα ψηφιακού ταχογράφου
- κάθε 28 ημέρες από την κάρτα οδηγού και
- κάθε 90 ημέρες από τη συσκευή του ταχογράφου
2) Αποθηκεύουν τα δεδομένα ψηφιακού ταχογράφου για ένα χρόνο. Η αποθήκευση των δεδομένων πρέπει να γίνεται με την αρχική τους δομή.
3) Αναλύουν και να ελέγχουν τακτικά τις καταγραφές, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους προβαίνουν σε ορθή χρήση των ταχογράφων.

Τι κάνει το συνεργείο μας με τα δεδομένα του ψηφιακού ταχογράφου;

Το συνεργείο μας, υποστηρίζοντας τις εταιρείες μεταφορών στη διαχείριση των δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
(Α) Μεταφόρτωση δεδομένων

Κάθε 28 ημέρες κάθε οδηγός της εταιρείας με την κάρτα του και κάθε 90 ημέρες κάθε όχημα με την κάρτα εταιρείας, μπορεί να περάσει από τις εγκαταστάσεις μας για να γίνει η μεταφόρτωση των δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στους server της Tacho Hellas για ένα χρόνο.
Η όλη διαδικασία διαρκεί το πολύ 30 λεπτά.

Πλεονεκτήματα:

  • Οικονομική λύση μεταφόρτωσης δεδομένων
  • Δεν απαιτείται η αγορά συσκευών μεταφόρτωσης, ούτε η γνώση χρήσης Η/Υ.

 

(Β) Ανάλυση δεδομένων

Κάθε μήνα, αναλύονται τα δεδομένα από τις κάρτες οδηγού και από τα οχήματα της μεταφορικής εταιρείας και τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε e-mail που θα ορίσει η εταιρεία σας.

Πλεονεκτήματα:

  • Οικονομική λύση ανάλυσης δεδομένων
  • Ανάδειξη των προβλημάτων στην οργάνωση των δρομολογίων, ώστε με την αντιμετώπισή τους να ενισχυθεί η απόδοση της εταιρείας