ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Εργασίες περιοριστών ταχύτητας (κόφτες)


Το συνεργείο μας, διαθέτοντας εξουσιοδότηση για τοποθέτηση συστήματος περιοριστή ταχύτητας, μπορεί να εκτελεί με συνέπεια τις ακόλουθες εργασίες:
Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση περιοριστών ταχύτητας (κόφτες) σε οχήματα που δε διαθέτουν και υποχρεούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία να φέρουν τέτοιο σύστημα. Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία από περιοριστές ταχύτητας (κόφτες) για να επιλέξετε.
Η εγκατάσταση είναι δυνατή σε οχήματα είτε με μηχανικό είτε με ηλεκτρικό γκάζι.

Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πέραν του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας του ταχογράφου, χρειάζεται να εκδίδεται από τα συνεργεία και βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας.