ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάρια οδηγών


seminars tachohellas

Η εταιρεία μας, παραστεκόμενη στους νέους οδηγούς, προσφέρει εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον ψηφιακό ταχογράφο από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
Από το Μάρτιο του 2009, όπου ξεκίνησαν τα σεμινάρια, έως και σήμερα, εκατοντάδες οδηγοί έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάριά μας, αναδεικνύοντας την ανάγκη των οδηγών για έγκυρη επιμόρφωση.
Το σεμινάριο διαρκεί 3,5 ώρες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
- Χρήση και λειτουργία ψηφιακών ταχογράφων
- Εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο
- Μεταφόρτωση δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων
- Ανάλυση δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων

Στο τέλος του σεμιναρίου, γίνεται συζήτηση πάνω σε θέματα και ερωτήσεις που θέτουν οι συμμετέχοντες οδηγοί.
Εάν είστε οδηγός και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο επόμενο σεμινάριο που θα διοργανώσει η εταιρεία μας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. (link σε επικοινωνία – ίσως με συμπληρωμένο το θέμα για τα σεμινάρια οδηγού)


Σεμινάρια σε εταιρείες μεταφορών


seminars tachohellas

Πέραν της ενημέρωσης των οδηγών, η εταιρεία μας διοργανώνει, επίσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εταιρείες μεταφορών από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
Σ’ αυτά τα σεμινάρια δίνεται περισσότερο έμφαση στα θέματα που αφορούν κυρίως τις εταιρείες, όπως:
- Το νομοθετικό πλαίσιο των ψηφιακών ταχογράφων και οι εξελίξεις του
- Υποχρεώσεις μεταφορικών εταιρειών
- Διαχείριση στόλου
- Μεταφόρτωση δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων
- Ανάλυση δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων

Η διάρκεια των σεμιναρίων δεν είναι προκαθορισμένη, επειδή κάθε σεμινάριο προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας.
Η τιμή συμμετοχής στα σεμινάρια αυτά καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της εταιρείας μας.


Σεμινάρια συνεργείων


seminars tachohellas

Η τρίτη κατηγορία σεμιναρίων σχετικά με τον ψηφιακό ταχογράφο που παρέχει η εταιρεία μας είναι αυτή που αφορά εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
Η Tacho Hellas διαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις (Πτυχίο Εκπαιδευτή Συνεργείων) και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υλοποίηση των σεμιναρίων, εφόσον οι εκπαιδευτές είναι και οι ίδιοι τεχνίτες ψηφιακού ταχογράφου, δηλ. πραγματοποιούν οι ίδιοι εγκαταστάσεις, βαθμονομήσεις, επισκευές κ.α. στο σύστημα του ψηφιακού ταχογράφου. Αυτός ο συνδυασμός εκπαιδευτή – τεχνίτη είναι μοναδικός στην Ελλάδα και εξασφαλίζει επιτυχημένη εκπαίδευση και αντιμετώπιση πλήθους τεχνικών και πρακτικών προβλημάτων.
Τα σεμινάρια συνεργείων πραγματοποιούνται σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης των τεχνιτών ψηφιακού ταχογράφου που θέτει η Κ.Υ.Α. οικ. 22802/1629/2008 (ΦΕΚ Β’ 861/13.05.2008). Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος και η συνολική τους διάρκεια είναι 20 ώρες. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει παρουσιάσεις και προβολή βίντεο για τα ακόλουθα θέματα:
- Νομοθετικό πλαίσιο των ψηφιακών ταχογράφων και οι εξελίξεις του
- Συσκευή ελέγχου (ταχογράφος, αισθητήρας κίνησης, καλωδιώσεις)
- Κάρτες ψηφιακού ταχογράφου
- Χρήση & λειτουργία ψηφιακού ταχογράφου (Επιλογές, Οθόνη, Εκτυπώσεις)
- Ώρα UTC και τοπική ώρα
- Εγκατάσταση ψηφιακού ταχογράφου
- Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου
- Επιθεώρηση ψηφιακού ταχογράφου
- Σφραγίσεις συσκευής ελέγχου
- Λογισμικό πρόγραμμα
- Δημιουργία πιστοποιητικού ελέγχου
- Μεταφόρτωση δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων
- Ανάλυση δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων

Στο τέλος του σεμιναρίου, ακολουθεί συζήτηση σε θέματα και ερωτήσεις που θέτουν οι συμμετέχοντες τεχνίτες.
Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση των τεχνιτών σε ειδικές συσκευές επίδειξης (DEMO), αλλά και σε πραγματικές συνθήκες, στα ίδια τα οχήματα.
Με το πέρας του σεμιναρίου, παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης στους τεχνίτες ψηφιακού ταχογράφου.