Προηγούμενη σελίδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


 • Ταχογράφοι

  Εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου, επισκευής και βαθμονόμησης όλων των εγκεκριμένων τύπων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων

   

  Περισσότερα

 • Περιοριστές ταχύτητας (κόφτες)

  Εγκατάσταση και πιστοποίηση περιοριστών ταχύτητας

   

  Περισσότερα

 • Δεδομένα ψηφιακών ταχογράφων

  Μεταφόρτωση κι ανάλυση δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου από κάρτα οδηγού και από συσκευή ελέγχου

   

  Περισσότερα

 • Διαχείριση στόλου

  Ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου και διαχείρισης στόλου μέσω των συστημάτων τηλεματικής της MiX Telematics

   

  Περισσότερα

 • Εκπαίδευση

  Εκπαιδευτικά σεμινάρια για οδηγούς, για διαχειριστές στόλων και για τεχνικούς συνεργείων σχετικά με την ορθή χρήση των ταχογράφων και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

   

  Περισσότερα