Προηγούμενη σελίδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λίγα λόγια για εμάς


 tachohellas

Η Tacho Hellas ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2008 στη Θεσσαλονίκη.

Βασική της δραστηριότητα είναι η εγκατάσταση, ο έλεγχος, η βαθμονόμηση κι η επισκευή οργάνων μετρήσεως κι ελέγχου, όπως οι ταχογράφοι (αναλογικοί και ψηφιακοί), οι περιοριστές ταχύτητας (κόφτες) και τα ταχύμετρα.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή της, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και διανομή οργάνων μέτρησης κι ελέγχου από μεγάλους οίκους παραγωγής της Ευρώπης στην Ελληνική αγορά. Η υπεύθυνη και ολοκληρωμένη υποστήριξη των προϊόντων της, την αναδεικνύει σε βασικό προμηθευτή συνεργείων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Aπό το 2013, επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε συστήματα τηλεματικής για τον έλεγχο των οχημάτων.

Σήμερα, η εταιρεία παρέχει στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της άρτια τεχνική υποστήριξη σε όργανα μετρήσεως κι ελέγχου βαρέων οχημάτων, ενισχύεται συνεχώς με εξειδικευμένο προσωπικό και ταυτόχρονα επεκτείνει την εμπορία των οργάνων αυτών και των ανταλλακτικών τους σε χώρες του εξωτερικού.

 


Γιατί εμάς


 

tachohellas

Προϊόντα αιχμής

Η Tacho Hellas ερευνά την Ευρωπαϊκή αγορά και εντοπίζει για εσάς τα πιο εξελιγμένα προϊόντα στον τομέα των οργάνων μέτρησης κι ελέγχου. Έπειτα από τη δοκιμή τους, σας προτείνει νέα προϊόντα ειδικά για τις ανάγκες του δικού σας στόλου.

Περισσότερα
tachohellas

Τεχνική υποστήριξη

Η μακροχρόνια πείρα των στελεχών της Tacho Hellas σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με τους οίκους παραγωγής στην Ευρώπη συνθέτουν τις βάσεις για την παροχή εξελιγμένων τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων, ταχυμέτρων και περιοριστών ταχύτητας.

Περισσότερα
tachohellas

Νομική κατάρτιση

Διαθέτοντας τα κατάλληλα πτυχία εκπαιδευτών, η Tacho Hellas διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε οδηγούς, σε διαχειριστές στόλου και σε τεχνίτες συνεργείων αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο των ταχογράφων και την ορθή χρήση τους. Η Tacho Hellas, επίσης, καινοτομώντας στο χώρο, διαθέτει νομικό γραφείο για την ανάλυση του πολύπλοκου νομικού πλαισίου των συσκευών ελέγχου.

Περισσότερα